Ne može se reći više nego što se vidi

"Fotografija je umetnost čudesnih trenutaka. To je umetnost koja često treba da uhvati i fiksira nešto što je prošlo u času kada je zapaženo."

"Vaša fotografija je zapis o vašem životu. Vi možete videti puteve drugih ljudi i oni mogu delovati na Vas, čak ih možete iskoristiti da pronađete sopstveni put."

"Ljudi na fotografiji ponovo žive istim intenzitetom kao i onda kada su njihove slike bile uhvaćene na starim foto aparatima pre mnogo godina. Mi hodamo njihovim sobama, pod strehama unutra i napolje. A oni sa svoje strane, deluju kao da su svesni nas."

"Fotografija... nudi najpotpunije zadovoljenje naših radoznalosti. Većina vaših fotografija je saosećajna, nežna i lična. One teže da posmatraču dopuste da vidi sebe.One teže tome da pripovedaju."

 "To je naš cilj, da vam skrenemo pažnju da za trenutak bacite pogled na lepotu boje i oblika koji vas okružuju, na sunčeve zrake i senke, da vas nateramo da zastanete radi jednog pogleda, radi jednog uzdaha, radi jednog osmeha."

photobook - foto knjige*****

Foto studio Nikolašević


detaljnije >>